Prosedur Fasakh dan Contoh Lafaz Taklik

No comments
hak isteri selepas fasakh borang tuntutan fasakh maksud fasakh fasakh maksud tuntutan fasakh cara tuntut fasakh


Fatwapedia.comShighat atau lafaz taklik, apabila ditulis dalam bahasa Arab ia menjadi [صيغة تعليق الطللاق]. Shighat bermaksud pernyataan. Talak taklik bermaksud talak gantung.

Sehingga maksud Shighat taklik talak ialah pernyataan mengetepikan talak sekiranya berlaku kes yang disebutkan. Kita akan faham takyif fiqh (pendekatan fiqh semula jadi untuk memahami kes) daripada shighat taklik talak. 
Dalam teks shighat taklik di atas, suami menyatakan bahawa dia sanggup menerima tuntutan cerai (khulu’) daripada isteri apabila suami melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan. 
Jadi pada dasarnya shighat ini adalah janji dari suami untuk menganugerahkan khulu’ isterinya, apabila suami melakukan pelanggaran yang disebutkan di atas. 

Bila Isteri Boleh Tuntut Cerai? 

Tuntutan perceraian yang difailkan oleh isteri, secara umumnya, boleh didorong oleh 2 sebab: 
Pertama, kerana pelanggaran yang menyebabkan suami melakukan kezaliman terhadap isterinya. Atau suami melanggar syariat, yang menyebabkan isteri berhak melepaskan ikatan perkahwinan dengannya. Ataupun ada kekurangan pada suami, yang menyebabkan isteri menjadi murung, sehingga tidak dapat menunaikan kewajipannya untuk mentaati suaminya. Latar belakang tuntutan mahkamah ini adalah wajar, walaupun tidak ada janji sebelumnya. 
Maksudnya, walaupun tidak pernah diwajibkan sebelum akad nikah atau semasa akad nikah. Imam Ibnu Qudamah – seorang ulama mazhab Hambali – menjelaskan,
 وجمله الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه 
Kesimpulan dalam perkara ini ialah seorang wanita, jika dia membenci suaminya kerana akhlaknya atau kerana fizikalnya atau kerana agamanya, atau kerana dia sudah tua, atau kerana dia lemah, atau kerana sebab yang serupa, sedang dia dalam keadaan lemah. dikhuatiri tidak dapat menunaikan hak Allah untuk mentaati suaminya, maka dibolehkan baginya meminta khulu’ (tuntutan cerai) kepada suaminya dengan memberikan bayaran/pampasan untuk melepaskannya.” (al-Mughni, 7/323).
Kedua, kerana suami melanggar syarat yang dipersetujui sebelum akad atau ketika akad dibuat. Contohnya, isteri mengemukakan syarat supaya semasa berkahwin, suami tidak berpoligami. Dan suami bersetuju dengan syarat ini. Ternyata dalam perjalanan perkahwinan, suami melanggar syarat ini. Kemudian isteri mempunyai hak untuk memfailkan cerai. 
Imam Ibnu Qudamah menyebut pelbagai syarat yang dikemukakan ketika berkahwin. Antara yang beliau sebutkan,
 الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة : أحدها : ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم 
“Syarat yang dikemukakan dalam perkahwinan terbahagi kepada tiga: Pertama, syarat yang mesti dipenuhi. Itulah syaratnya manfaat dan kebaikan kembali kepada wanita itu. Contohnya, syaratnya ialah wanita itu tidak diajak berpindah dari rumah atau kawasannya, atau tidak diajak bermusafir, atau tidak berpoligami selagi isteri masih hidup, atau tidak bersetubuh dengan budak. 
Wajib bagi suami untuk memenuhi semua syarat yang dicadangkan ini. Jika suami tidak patuh, isteri berhak melakukan fasakh (membatalkan perkahwinan). Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khatab, Sa’d bin Abi Waqqash, Muawiyah, dan Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhum.” (al-Mughni, 7/448). 

Contoh Lafaz Taklik

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
WA AUFUU BIL ‘AHDI INNAL ‘AHDA KAANA MAS’UULAA 
Tuhan merahmati kamu “Tepati janji, sesungguhnya janji itu akan dituntut nanti.” 
SIGHAT TA’LIK BERKATA SELEPAS AKADEMIK PERKAHWINAN SEPERTI BERIKUT: Selepas majlis itu, saya:
 ……………………………………………. Bin …………………………………………. berjanji dengan sepenuh hati bahawa saya akan menyetubuhi isteri saya yang bernama : ……………………………….. binti ……………………………….. dengan betul (mu’asyarah bil ma’ ruf ) mengikut ajaran Islam. Kepada isteri saya saya menyatakan sighat ta’lik seperti berikut: Jika saya : 
1. Meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 
2. Tidak memberikan nafkah yang wajib kepadanya selama 3 (tiga) bulan; 
3. Mencederakan badan atau badan isteri saya; 
4. Meninggalkan (mengabaikan) isteri selama 6 (enam) bulan atau lebih, 
Dan kerana perbuatan saya itu, isteri saya tidak berkenan dan memfailkan saman kepada Pengadilan Agama, jadi jika gugatan itu diterima oleh Mahkamah maka isteri saya akan membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) bagiku, maka talakku satu untuknya. Saya memberi kuasa kepada Mahkamah Agama untuk menerima wang ‘iwadl (pengganti) dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Kebangsaan tempatan untuk tujuan ibadah sosial. 
Selangor, ……………………. 2023 
suami,
(………………………………)
Kesimpulan
Di antara perkara-perkara yang mengharuskan Fasakh ialah apabila suami atau isteri :
 • Tidak diketahui di mana mereka berada selama tempoh lebih dari satu tahun.
 • Tidak mengadakan peruntukan nafkah isteri selama tempoh 3 bulan.
 • Telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih.
 • Tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah nafkah batin selama satu tahun.
 • Telah mati pucuk.
 • Telah gila selama tempoh 2 tahun.
 • Sedang mengidap penyakit kusta atau penyakit kelamin yang berjangkit.
 • Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan isteri menderita.
 • Berkawan dengan perempuan-perempuan jahat.
 • Memaksa isteri hidup secara lucah.
 • Melupuskan harta isteri.
 • Menghalang isteri menunaikan kewajipan agama.
 • Tidak berlaku adil kepad isteri-isterinya mengikut Hukum Syarak.
 • Tidak menyetubuhi isteri dengan sengaja walaupun 4 bulan telah berkahwin.
 • Dan apa-apa alasan lain yang diiktiraf Hukum Syarak.

Bagikan:

Tags

Leave a Comment