Mesti Tahu, Ini Adalah 6 Jenis Perceraian Menurut Islam

No comments
Mesti Tahu, Ini Adalah 6 Jenis Perceraian Menurut Islam


Fatwapedia.com – Dalam bahasa Arab, talak atau thalaq ialah memutuskan hubungan suami isteri daripada ikatan perkahwinan yang sah mengikut hukum agama. Berdasarkan bahasa penceraian bermaksud melepaskan ikatan. Berdasarkan istilah cerai ialah pelepasan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak. Mengikut kerumitan hukum syarak, KHI talah ialah ikrar suami sebelum sidang mahkamah agama. Yang menjadi salah satu punca keretakan rumah tangga.

Pengertian Talak Menurut Ulama

Secara etimologi, perceraian berasal daripada perkataan ‘it laq’ yang bermaksud melepaskan atau meninggalkan. Dari segi istilah, perceraian bermaksud memutuskan atau membatalkan ikatan perkahwinan sama ada penamatan itu berlaku pada masa kini atau akan datang. Terdapat beberapa definisi perceraian menurut para pakar iaitu seperti berikut:
Pertama, Abdurrakunan al-Jaziri mendefinisikan talak sebagai memutuskan ikatan, baik ikatan yang nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan atau ikatan yang bermakna seperti perkahwinan.
Kedua, Menurut Sayyid Sabiq, talak ialah melepaskan atau melepaskan tali perkahwinan atau memutuskan hubungan suami isteri.
Ketiga, Taqiyyudin Abi Bakar mendefinisikan talak menurut syara’ sebagai nama melepaskan ikatan dan merupakan lafaz jahiliyah yang ditetapkan sebagai lafaz melepaskan nikah.
Jenis-jenis perceraian berdasarkan tempoh iddah isteri:

1. Talak Raj’i

Talak Raj’i ialah talak di mana suami boleh mendamaikan tanpa perlu melakukan akad nikah lagi. Talak raj’i ini diturunkan oleh suami kepada isterinya buat kali pertama atau kedua
Suami boleh berbaik semula dengan isteri yang telah bercerai selagi mereka masih dalam iddah. Hadis menceraikan isteri dan masa iddahnya:
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَال: (طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ, وَعِدَّتُهَاحَيْضَتَانِ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ
Maksudnya: “Ibn Umar Radliyallahu’anhu berkata: Talak budak perempuan dua kali dan masa iddahnya dua kali haid. (Diriwayatkan oleh Daruquthni dengan marfu’ dan dia pun menganggapnya dhaif).

2. Talak Bain

Talak bain ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah tamat tempoh iddahnya. Talak bain terbahagi kepada dua jenis iaitu:

Talak bain sughra

Talak bain sughra ialah talak yang diturunkan kepada isteri sebelum diganggu oleh khuluk talak kerana permintaan isteri. Suami dan isteri boleh berdamai dengan berkahwin semula. Sama ada masih dalam iddah atau telah tamat tempoh.

Talak bain kubro

Talak bain kubro ialah talak yang dijatuhkan oleh suami paling lama 3 kali yang selama itu dia boleh mendamaikan atau mengahwini bekas isterinya kecuali dengan syarat-syarat tertentu iaitu:
  1. Bekas isteri telah berkahwin dengan lelaki lain.
  2. Bekas isteri telah diganggu oleh suami baru.
  3. Bekas isteri telah diceraikan oleh suami baru.
  4. Bekas isteri yang telah tamat iddah setelah diceraikan suami barunya.
  5. Perceraian berdasarkan masa jatuh
Perceraian berdasarkan masa perceraian, manakala berdasarkan masa, terbahagi kepada 3 jenis:

4. Talak munajjaz

Talak ini juga dikenali sebagai talak muajjal. Dalam muajjaz talak, penceraian berkuat kuasa serta merta apabila suami mengucapkan ayat tata itu ketika itu juga.
Ungkapan ini menandakan berakhirnya ikatan suami isteri yang dianggap sah. Jadi penceraian tidak boleh dijadikan sebagai permainan.
Selagi kata-kata yang diucapkan oleh suami yang sah untuk menjatuhkan talak kepada isteri yang sah diceraikan kemudian diceraikan, maka talak itu sah. Jangan cuba sebut ayat cerai jika anda tidak berniat untuk bercerai.

5. Mudhaf Talak

Talak ini akan berlaku pada masa akan datang mengikut lafaz si suami untuk bercerai. Contohnya, saya ceraikan awak pada awal Ramadhan tahun ini dan seterusnya.
Talak menjadi sah apabila tiba masanya mengikut sighat. Perceraian ini masih tidak akan berlaku untuk masa yang lalu.
Namun, jika lafaz cerai ini untuk masa sebelum esok, ia adalah cerai munajjaz. Talak munajjaz bermaksud talak itu sah pada masa itu.

6. Menceraikan suami isteri

Perceraian jenis ini memerlukan perkara-perkara tertentu agar talak itu sah. Talak ini juga dikenali sebagai talak taliq, yang bergantung kepada masa hadapan.
Lafaz cerai biasanya ditambah dengan perkataan jika, bila dan seumpamanya. Contohnya, kalau masuk rumah fulan lagi, kita akan bercerai.
Atau contoh lain adalah jika anda bertemu aldo saya semula dan anda secara automatik bercerai. Ini adalah pelbagai jenis perceraian dalam Islam. Lagipun perceraian itu dibenci oleh Allah SWT walaupun ianya dibolehkan.

Nasihat

Perceraian tanpa sebab hanya akan menjadi buruk!
Anehnya, apabila pasangan memutuskan untuk bercerai, mereka membuat alasan untuk kebaikan masing-masing!
Kebaikan yang manakah yang dimaksudkan?
Apakah ada kebaikan untuk anak-anak mereka jika nanti ibu dan ayah dipisahkan oleh ruang, jarak dan dinding masa?
Apakah yang akan terjadi kepada mereka nanti, kerana mereka kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa mereka?
Apakah kesalahan dan dosa anak-anak mereka sehingga terpaksa memikul status “broken home”?
Adakah anda bersedia untuk menanggung beban psikologi anak, kerana anda berasa rendah diri dengan status mereka?
Adakah suami isteri yang berpisah akan menjadi kebanggaan anak-anak di hadapan kawan-kawan?
Lagipun, kanak-kanak yang menjadi mangsa fenomena sosial yang berleluasa ini!
Jika masih boleh disatukan, maka lebih baik seorang wanita tidak tergesa-gesa mengambil jalan ‘Khulu’, kerana masih ada dialog sebagai jalan keluar yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Begitu juga suami, seberat mana pun masalah rumah tangga, jangan jadikan alasan untuk menceraikan isteri. Ketahuilah, perceraian itu adalah peristiwa yang sangat digemari oleh syaitan. Imam Muslim meriwayatkan, yang bermaksud:
“Sesungguhnya syaitan telah meletakkan kerajaannya di atas air, kemudian dia mengutus pasukannya. Askar yang paling rapat dengannya, dialah fitnah terbesar. Kemudian salah seorang daripada mereka datang melaporkan:
Saya telah melakukan ini dan itu!” jadi Iblis mengulas. “Awak tak buat apa-apa!” Kemudian datang seorang lagi dan berkata: “Aku tidak akan meninggalkan (anak Adam) sehingga aku pisahkan dia dengan isterinya,” lalu syaitan mendekatinya dan berteriak: “Engkau benar-benar baik.” (HR. Muslim)
Kesimpulannya, perpisahan dalam rumahtangga adalah boleh, jika dikhuatiri boleh merosakkan urusan agama, dengan harapan Allah Ta’ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik.Namun, bersabar dengan terus bersatu juga dibenarkan jika anda kuat dari segi fizikal dan mental.

Bagikan:

Tags

Leave a Comment