Hukum Talak Tebusan Dan Syarat-syaratnya Mengikut Syariat (Malaysia)

No comments


Fatwapedia.com – Islam adalah agama terbaik yang memberikan hak bersuara kepada semua pihak. Jika sebelum ini pada zaman Jahiliyyah, wanita tidak berhak bercakap walaupun dalam alam rumah tangga, maka selepas kedatangan syariat Islam, wanita diberi hak untuk bercakap. Salah satu kuasa wanita menyuarakan suaranya dalam bab perkahwinan ialah dia berhak memohon khuluk atau yang biasa kita panggil cerai tebusan.

Talak khulu’ atau tebus talak ialah talak dengan persetujuan suami isteri dengan jatuhnya talak satu kepada isteri dengan wang tebusan harta atau wang daripada isteri yang mahukan talak secara khulu’.
Dasar bolehnya khulu’ adalah: Surat al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut:
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
Maksud: “Talak (yang boleh dirujuk) dua kali. Selepas itu, anda boleh berdamai dengan cara yang ma`ruf atau bercerai dengan cara yang baik. Tidak halal kamu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah.”
Syarat-syarat sahnya khulu’ adalah seperti berikut:
  • Perceraian dengan khulu’ hendaklah dilakukan dengan persetujuan dan keizinan suami isteri.
  • Saiz jumlah wang tebusan mesti ditentukan oleh persetujuan bersama antara suami dan isteri.
Apabila tidak ada kesepakatan antara keduanya mengenai jumlah uang tebusan, hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan.
Daripada penjelasan ini, kita dapat memahami bahawa menurut undang-undang, khuluk boleh dikemukakan jika ia memenuhi syarat. Selain itu, dalam khuluk harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, suami isteri mengenai nominal tebusan. 
Perjanjian ini juga menunjukkan bahawa dalam akad khuluk, perlu ada kesanggupan di pihak suami untuk menerima tebusan, dan kemampuan isteri untuk membayar tebusan. Tetapi dengan nota, harga tebusan nominal tidak boleh melebihi mahar nominal pada masa perkahwinan. 
Seperti yang disebutkan di atas, bahawa hukum asal usul khuluk ini adalah boleh jika memenuhi syarat. Antara keperluan ini telah disebut oleh Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi dalam al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), juz II, hal. 489:
 إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدي حقه جاز أن تخالعه على عوض
Maksudnya: “Jika seorang wanita membenci suaminya kerana rupanya yang jelek, atau perlakuannya yang buruk, sedang dia takut tidak dapat menunaikan hak suaminya, maka bolehlah dia memohon khuluk dengan membayar ganti rugi atau tebusan.” 
Selain faktor-faktor di atas, terdapat juga motif khuluk lain yang boleh mengubah hukum, seperti jika suami mengabaikan hukum Allah, seperti meninggalkan solat, atau lain-lain, maka hukum khuluk tersebut menjadi wajib. Sebaliknya, jika tiada motif atau alasan di sebaliknya, maka penyerahan kepada undang-undang adalah haram.
Berbeza sedikit dengan penceraian, tidak ada pendamaian dalam khuluk. Bezanya, jika talak haram dilakukan ketika isteri sedang haid, maka dalam khuluk ia tetap sah sama ada dalam keadaan suci atau haidh. Wallahu a’lam bi-shawab.

Bagikan:

Tags

Leave a Comment