Adakah Menangis Dalam Solat Dibenarkan?

Adakah Menangis Dalam Solat Dibenarkan?


Fatwapedia.com – Shalat adalah tonggak agama bagi setiap orang Islam. Terdapat kewajiban untuk melakukan phalat fardhu lima kali sehari. Di samping itu, ada juga doa-doa Sunnah yang dapat dilakukan untuk menambah pahala bagi setiap orang Muslim.
Melalui khidmat doa ini, semacam komunikasi dengan Allah SWT dibuat, kita boleh mengeluh dan meminta kepada Allah SWT. Kadang-kadang, kita sedih dan menangis ketika berdoa kerana kita mengingati dosa-dosa yang dilakukan.
Kemudian, menangis ketika berdoa adakah doa kita dibatalkan? Atau sebenarnya tidak boleh menangis ketika solat? Menangis dalam doa yang sering dikaitkan sebagai tanda khusyuk bagi seseorang ketika beribadah.
Seseorang memohon doa dan cahaya kepada Allah SWT, dan reflektif itu dapat membuat seseorang menangis. Lalu, bagaimana hukum menangis ketika berdoa? Bolehkah menangis dalam doa membatalkan doa? Simak maklumat lengkap dan cadangan berikut. Selain berdoa, juga mengetahui hukum menangis semasa berpuasa.
Orang Islam perlu memperhatikan beberapa syarat agar tangisan itu tidak merosakkan doa yang sah. Menangis dalam solat dibenarkan selagi tidak melanggar syarat undang-undang dan bergaul dengan baik.
Dalam literatur ilmu fikih, para ulama bersetuju dengan orang-orang yang menangis jika hanya sampai menangis, atau hanya menimbulkan suara yang samar-samar, maka tidak membatalkan doa.
Namun, jika seseorang menangis dengan membuat suara, maka ini adalah perbezaan antara para sarjana dan pelbagai pendapat di dalamnya. Namun, pendapat yang paling kuat adalah bahawa ketika keluar dua surat dalam tangisannya adalah hukum membatalkan doa, walaupun tangisan itu disebabkan oleh ketakutan akan akhirat.
Namun, menurut perbandingan pendapat di atas, bukan membatalkan doa, kerana tangisan itu tidak diklasifikasikan sebagai perbualan tetapi hanya serupa dengan suaranya. Ini seperti dalam buku Hasyiyata al-Qulyubi wa Umairah juz 2, hlm. 499)
ـ (والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به) أي بكل مما ذكر (حرفان بطلت وإلا فلا) تبطل به ، والثاني لا تبطل به مطلقا لأنه ليس من جنس الكلام 
“Menurut qaul ashah (pendapat yang paling tepat) meringik, ketawa, menangis, merengek, dan meniup, ketika muncul dari perbuatan dua huruf, ia dapat membatalkan doa; jika tidak kelihatan, maka solat tetap sah (tidak dibatalkan). 
Pendapat kedua berpendapat bahawa perkara-perkara ini sama sekali tidak membatalkan doa, kerana itu bukan sebahagian daripada jenis perkataan ” (Syihabuddin al-Qulyubi dan Ahmad al-Barlasi ‘Umairah, Hasyiyata al-Qulyubi wa ‘Umairah, juz 2, hal. 499)
Perbezaan hukum di atas juga berlaku walaupun penyebab tangisan seseorang adalah akhirat, misalnya menangis kerana terlalu serius ’ dalam memikirkan makna membaca doa. Seperti yang dijelaskan dalam buku al- ‘ Iqna ’:
ـ (و) العاشر (القهقهة) في الضحك بخروج حرفين فأكثر، والبكاء: ولو من خوف الآخرة، والانين والتأوه والنفخ من الفم أو الانف مثل الضحك إن ظهر بواحد مما ذكر حرفان فأكثر كما مرت الاشارة إليه
“Perkara yang membatalkan kesepuluh tertawa dengan mengeluarkan dua atau lebih huruf. Mengenai tangisan, walaupun kerana kebimbangan mengenai kehidupan akhirat, merengek, mengerang kesakitan, meniup dari mulut atau hidung adalah undang-undang yang sama dengan ketawa ( dapat membatalkan ) jika ia muncul dari tindakan dua huruf atau lebih, seperti yang dijelaskan. ” ( Sheikh Khatib Asy-Syirbini, al-Iqna ’ ala Alfadz al-Minhaj, juz 1, hlm. 140 )
ـ (حرفان) أو حرف مفهم كما هو ظاهر . نعم إن غلبه لم يضر إن قلت الحروف عرفا وكالضحك فيما تقرر البكاء ونحوه سم
“Tujuan dua huruf juga termasuk satu huruf tetapi dapat diasah, seperti yang jelas. Memang benar apabila seseorang melakukan perkara di atas kerana ditekan, maka itu tidak membahayakan solat, jika memang huruf yang keluar hanya sedikit kencing. Seperti ketawa dalam peruntukan undang-undang yang dijelaskan menangis dan lain-lain. ” (Sheikh Sulaiman al-Bujairami, Hasyyah al-Bujairami ala al-Khatib, juz 4, hlm. 454 )
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahawa terdapat perbezaan pendapat di antara beberapa ulama di atas mengenai tangisan seseorang ketika sholat dengan mengeluarkan suara. 
Dari satu segi, seseorang menangis semasa solat tanpa disedari dan tanpa usaha dari dirinya sendiri, maka tidak boleh membatalkan solat apabila memang surat-surat yang keluar hanya sedikit biasa. Juga ketahui undang-undang menangis kerana bukan mahram.
Shalat menjadikan kita lebih dekat dengan Allah SWT dan berkomunikasi dengan Allah SWT melalui doa. Semasa berdoa, kita boleh mengeluh, meminta Allah SWT dan meminta semua kesalahan atau dosa yang telah kita lakukan.
Atas sebab ini, menangis adalah bentuk renungan kita dalam mengingati dosa-dosa yang telah kita lakukan di dunia dan memberitahu semua masalah kepada Allah SWT melalui doa. Jadi, kesimpulan artikelnya bahawa menangis tidak membatalkan Doa, selagi tangisan itu tidak mengeluarkan suara. Oleh itu, semoga berguna.

Leave a Comment