Tatacara Sembahyang Jenazah Yang Wajib Diketahui


Fatwapedia.com – Salah satu solat yang disyariatkan kepada setiap muslim ialah solat jenazah. Ringkasnya, solat jenazah ialah solat fardhu kifayah yang dilakukan apabila seseorang muslim meninggal dunia. Matlamatnya adalah untuk mendoakan arwah agar Allah mengampuni dan merahmatinya. Ketika menunaikan solat, jenazah mesti berada di hadapan kita. Kemudian solat itu dilakukan dengan empat takbir dan diselangi dengan doa dan selawat. 

Hukum Solat Jenazah

Para ulama bersepakat bahawa hukum solat jenazah adalah fardhu kifayah. Kewajipan yang dikenakan ke atas semua umat Islam secara kolektif (bukan kewajipan individu). Apabila kewajipan itu telah dilaksanakan oleh sekumpulan atau sebahagian orang, maka gugurlah kewajipan itu bagi yang lain.
Sebaliknya jika tidak ada orang Islam yang menunaikan solat jenazah, maka semua orang Islam akan berdosa. Maka jika tidak ada yang melaksanakan kewajipan mengurus jenazah untuk menunaikan solat jenazah, maka semua orang Islam akan mendapat dosa.
Terdapat beberapa syarat sahnya solat jenazah iaitu seperti berikut.
  • Semua syarat sah solat ialah menutup aurat; suci hadats besar dan kecil; menyucikan badan, pakaian dan tempat, serta menghadap kiblat.
  • Muslim mati (Orang yang meninggal adalah seorang Muslim)
  • Jenazah telah dimandikan dan dikafankan.
  • Jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang disembahyangkan, kecuali sembahyang di atas kubur atau sembahyang secara ghaib.
  • Mayat berada di hadapan orang yang menyembahyangkannya. Jika mayat lelaki, imam berdiri menghadap kepala mayat. Jika mayat wanita, imam menghadap ke perutnya, imam menghadap ke perutnya.
  • Imam berdiri di hadapan dan diikuti oleh ma’mum. Jika hanya sedikit yang berzikir, lebih baik dibuat tiga baris.
Tata cara solat jenazah menurut hadis adalah seperti berikut.
“Dari Abi Umamah bin Sahl bahawa seorang sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberitahunya bahawa sunnah hukumnya Dalam solat jenazah, imam bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah selepas takbir pertama secara senyap di dalam hati. Kemudian berselawatlah kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, ucapkanlah doa khusus kepada si mati kemudian bacalah salam.” (HR. Al-Bayhaqi)
Daripada hadis di atas, solat jenazah tidak dilakukan dengan rukuk dan sujud dan bukan dengan azan dan iqamat.
Maka tatacara solat jenazah adalah seperti berikut.

1. Niat

Semua jemaah berdiri tegak sambil membaca niat solat jenazah dengan empat takbir seperti berikut.
Bagi jenazah lelaki, niatnya adalah seperti berikut.
 اُصَلِّى عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ اَرْبَعَ تَكْبِرَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إِمَامًا ِللهِ تَعَالَى
Ushallii ‘alaa haadzal mayyiti arba’a takbiiratin fardlal kifaayati (ma’muuman/imaaman) lillahi ta’aalaa.
Maksudnya, “Aku berniat solat ke atas si mati ini empat takbir fardhu kifayah (sebagai ma’mum/imam) kerana Allah Ta’ala.”
Bagi si mati wanita, niatnya adalah seperti berikut.
اُصَلِّى عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ اَرْبَعَ تَكْبِرَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إِمَامًا ِللهِ تَعَالَى
Ushallii ‘alaa haadzihil mayyitati arba’a takbiiratin fardlal kifaayati (ma’muuman/imaaman) lillaahi ta’aalaa.
Maksudnya, “Aku berniat untuk mendoakan si mati ini empat takbir fardhu kifayah (sebagai ma’mum/imam) kerana Allah Ta’ala.”

2. Takbiratul ihram yang pertama

Mengangkat kedua tangan sambil membaca takbiratul ihram pertama. Selepas itu membaca surat al-Fatihah.

3. Takbiratul ihram kedua

Kemudian takbiratul ihram kedua. Setelah itu bacalah selawat ke atas Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, iaitu sebagai berikut.
“Allahuma salli ‘alaa Muhammadin.”
Maksudnya, “Ya Allah, berilah selawat ke atas Nabi Muhammad.
Atau doa yang lebih lengkap adalah seperti berikut.
Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammadin kamaa shallaita ‘alaa Ibraahiima wa ‘alaa aali Ibraahiima wabaarik ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin kamaa baarakta ‘alaa Ibrahiima wa ‘alaa aali Ibraahiima fil ‘aalamiina innaka hamiidum majiidun.
Maksudnya, “Ya Allah, berilah selawat ke atas Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Allah pernah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berselawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Allah pernah memberi selawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di semua alam ini, Tuhanlah yang dipuji, Yang Mulia.”

4. Takbiratul ihram yang ketiga

Kemudian takbiratul ihram yang ketiga, selepas itu membaca doa jenazah, iaitu sebagai berikut.
Allahhummaghfir lahuu warhamhu wa’aafihii wa’fu ‘anhu.
Maksudnya, “Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahterakan dia, ampunilah kesalahannya.”
Doa yang lebih lengkap adalah seperti berikut.
Allaahummaghfir lahu (lahaa) warhamhu (ha) wa’aafihi (ha) wa’fu ‘anhu (ha) wakrim nuzuulahu (ha) wawassi’ madkhalahu (ha) waghsilhu (ha) bil maa-i wats tsalji walbaradi wanaqqihi (ha) minal khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadlu minad danasi wabdilhu (ha) daaran khairan min daarihii (ha) wa ahlan khairan min jasahi (ha) wazaujan khairan min zaujihi (ha) waqihi (ha) fitnatal qabri wa’adzaaban naari.
Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahterakanlah dia dan ampunilah dosa dan kesalahannya, muliakanlah kedatangannya, luaskanlah tempat tinggalnya, bersihkanlah dia dengan air, salju dan embun. Bersihkan dia dari segala dosa sebagaimana kain putih bersih dari segala kotoran, dan gantilah dia dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu, dan gantilah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang dahulu, dan peliharalah (menjauhi) dia dari siksa kubur dan siksa api neraka.”
Nota: bagi si mati perempuan, lafadz lahu menjadi lahaa dan seterusnya.
Bagi anak-anak yang meninggal dunia, doanya adalah seperti berikut.
“Allaahummaj’alhu farathan li-abawaihi wasalafan wadzukhran wa’izhatan wa’tibaaran wasyafii’an watsaqqil bihi mawaaziinahumaa wafrighishshabra ‘alaa quluubihimaa walaa taftinhumaa ba’dahu walaa tahrimnaa ajrahu.
Maksudnya, “Ya Allah, jadikanlah ia sebagai titipan awal untuk ibu dan ayahnya dan sebagai titipan, kebajikan diutamakan, dan jadikanlah seperti pengajaran dan syafaat untuk kedua orang tuanya. Dan timbangkanlah timbangan ibu bapanya untuknya, dan berilah kesabaran dalam hati ibu bapanya. Dan janganlah kamu memburuk-burukkan bapa ibunya sesudah kematiannya, dan janganlah kamu menghalang Allah daripada memberi pahala kepada ibu bapanya.”

5. Takbiratul ihram keempat

Kemudian takbiratul ihram keempat, selepas itu baca doa berikut.
“Allaahumma laa tahrimnaa ajrahu walaa taftinnaa ba’dahu waghfir lanaa walahu.
“Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sebagai penghalang untuk mendapat pahala dan janganlah Engkau timpakan fitnah kepada kami setelah kematiannya, dan ampunilah kami dan dia.”
Doa yang lebih lengkap adalah seperti berikut.
“Allaahumma laa tahrimnaa ajrahu walaa taftinnaa ba’dahu waghfir lanaa walahu wali ikhwaaninal ladziina sabaquuna bil iimaani walaa taj’al fii quluubinaa ghillan lilladziina aamanuu rabbanaa innaka ra’uufur rahiimun.
Artinya: “Ya Allah, janganlah Engkau sampai kepada kami pahala, dan janganlah Engkau timpakan kepada kami fitnah sesudah kematiannya, dan ampunilah kami dan dia, serta saudara-saudara kami yang telah beriman mendahului kami, dan janganlah Engkau jadikan hati kami gelisah. dan bagi orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

6. Salam

Selepas membaca doa, kemudian memberi salam sambil melihat ke kanan dan kiri sambil membaca salam seperti berikut.
“Assalamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.”
Maksudnya, “Keselamatan dan rahmat Tuhan akan kekal bersama kamu semua.”
Demikian penjelasan ringkas tata cara solat jenazah dan perkara yang perlu diketahui berkaitan solat jenazah. Semoga artikel ringkas ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.
Wallahu ‘alam.

Leave a Comment