Fikih

Hukum Memberi Ganti Rugi dalam Islam

FatwaPedia

Fikroh.com – Sesungguhnya Allah mengharamkan pengrusakan terhadap harta benda orang lain atau mengambilnya dengan tidak benar. Allah juga mensyari’atkan jaminan ganti rugi untuk setiap hal

Fikih

Penjelasan 4 Syarat Sahnya Sholat

FatwaPedia

Fikroh.com – Tulisan ini akan mengupas tentang syarat Sah Shalat. Apa itu syarat sah shalat? Syarat adalah Sesuatu yang menjadikan perkara yang disyaratkan menjadi tiada