Maksud Perkahwinan Siri, Definisi, Undang-undang dan Akibat


Fatwapedia.com – Pada masa ini kita sering mendengar istilah perkahwinan tidak berdaftar terutama di kalangan pegawai dan selebriti. Jumlah kes perkahwinan tidak berdaftar yang banyak menyebabkan orang ramai sering bertanya apakah yang dimaksudkan dengan perkahwinan tidak berdaftar dan apakah hukum dalam Islam. Perkahwinan Siri sebenarnya bukanlah tradisi umat Islam kerana pada dasarnya Rasulullah SAW menyuruh kita mengumumkan perkahwinan kepada masyarakat umum. Inilah permulaan pembinaan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah dan supaya kewajipan isteri terhadap suami dan begitu juga sebaliknya kewajipan suami terhadap isteri dapat ditunaikan.

Definisi Perkahwinan Siri

Perkataan “sirri” secara harfiah berasal dari bahasa Arab, yang bermaksud “rahsia” (perkahwinan rahsia). Menurut Imam Maliki, nikah sirri ialah perkahwinan yang berdasarkan wasiat suami, saksi-saksi perkahwinan itu hendaklah merahsiakannya daripada orang lain, bahkan kepada keluarga mereka. Mazhab Maliki tidak membenarkan amalan nikah sirri. 
Menurut mazhab Maliki, perkahwinan sirri boleh terbatal dan pesalah boleh disebat atau direjam jika kedua-duanya telah melakukan persetubuhan dan diakui oleh empat saksi lain. Begitu juga mazhab Syafi’i dan Hanafi tidak membenarkan perkahwinan yang tidak didaftarkan. Manakala menurut mazhab Hambali, nikah sirri boleh dilakukan jika mengikut ketentuan syarak walaupun dirahsiakan oleh pasangan pengantin, wali dan saksi. Cuma hukumnya makruh. Mengikut sejarah pada zaman Khulafaurrasyidin, khalifah Umar bin al-Khatthab pernah mengancam pelaku perkahwinan sirri dengan hukum had atau sebat.
Dalam masyarakat hari ini, perkahwinan sirri (tidak berdaftar) juga boleh ditafsirkan sebagai:
  1. perkahwinan tanpa wali. Nikah ini dilakukan secara rahsia (siri) kerana wali perempuan tidak bersetuju atau semata-mata kerana ingin memuaskan nafsunya tanpa menghiraukan ketentuan syariat.
  2. perkahwinan yang sah mengikut agama tetapi tidak didaftarkan dalam daftar negeri. Ini boleh berdasarkan banyak faktor, termasuk faktor kos dan takut ditangkap melanggar peraturan yang melarang penjawat awam berkahwin lebih dari sekali dan sebagainya.
  3. perkahwinan dirahsiakan kerana pertimbangan tertentu; contohnya kerana anda akan menerima mengumpat (baca: faedah mengelakkan mengumpat) atau penilaian buruk atau fitnah daripada masyarakat atau untuk pertimbangan lain.
Berikut adalah penjelasan mengenai perkahwinan siri dalam Islam:

Perkahwinan Siri Menurut Islam

Perkahwinan Siri atau yang diertikan sebagai perkahwinan rahsia sebenarnya dilarang oleh Islam kerana Islam melarang seseorang wanita berkahwin tanpa pengetahuan walinya. Ini berdasarkan hadis nabi yang disampaikan oleh Abu Musa ra; bahawa Rasulullah saw bersabda;
لا نكاح إلا بولي
“Perkahwinan tidak sah tanpa wali.”
Hadis ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda:
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل , فنكاحها باطل
Mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin walinya, maka perkahwinannya tidak sah; perkahwinan itu tidak sah; perkahwinan itu tidak sah.”
Abu Hurairah ra juga meriwayatkan sebuah hadis, bahawa Rasulullah saw bersabda:
لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
Seorang wanita tidak boleh berkahwin dengan wanita lain. Seorang wanita juga tidak mempunyai hak untuk berkahwin dengan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya perempuan yang berzina adalah (perempuan) yang mengahwini dirinya sendiri.
Berdasarkan hadis-hadis di atas, dapat disimpulkan bahawa perkahwinan tanpa wali adalah perkahwinan yang batil. Perkahwinan sirri adalah perbuatan maksiat terhadap Allah SWT, dan berhak untuk direstui di dunia. Namun, tiada peruntukan syariah yang jelas mengenai bentuk dan tahap sanksi bagi orang yang terlibat dalam perkahwinan tanpa wali. Oleh itu, kes perkahwinan tanpa wali dan pelaku boleh dikenakan hukuman. Hakim boleh menetapkan pemenjaraan, buangan,
dan seterusnya kepada pelaku perkahwinan tanpa wali.
Manakala jika yang dimaksudkan dengan perkahwinan tidak berdaftar ialah perkahwinan yang tidak dirahsiakan tetapi tidak didaftarkan di institusi pendaftaran sivil, ia adalah sah di sisi Islam. Undang-undang perkahwinan sejenis adalah dibenarkan dan pesalah tidak perlu dihukum atau dibenarkan. Perkahwinan yang memenuhi rukun seperti kehadiran wali, dua orang saksi dan ijab kabuil serta memenuhi syarat akad nikah adalah sah menurut agama Islam dan bukan perbuatan maksiat.

Jenis Perkahwinan Siri

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum syariah nikah tidak berdaftar adalah sebagai berikut:
Perkahwinan Siri ialah perkahwinan tanpa wali. Islam jelas melarang wanita berkahwin dengan lelaki tanpa keizinan dan kehadiran wali. Perbuatan nikah sirri adalah perbuatan berdosa yang berdosa jika dilakukan. Pelaku perkahwinan sirri ini layak mendapat hukuman baik di dunia mahupun di akhirat.
Perkahwinan Siri, yang bermaksud perkahwinan yang dilakukan tanpa pendaftaran di institusi pendaftaran sivil atau KUA (Pejabat Urusan Agama). Perkahwinan ini mempunyai dua undang-undang yang berbeza iaitu undang-undang perkahwinan dan undang-undang tidak mendaftar perkahwinan di kantor Jabatan Agama Islam.
Dengan demikian dapat dikatakan bahawa perkahwinan sirri yang kini dikenali dalam masyarakat ialah perkahwinan yang sah menurut agama tetapi tidak sah di sisi undang-undang kerana tiada bukti pendaftaran di institusi pendaftaran awam. Manakala perkahwinan sirri tanpa wali adalah tidak sah di sisi agama mahupun di sisi undang-undang.

Hasil perkahwinan Siri

Perkahwinan sirri boleh mengakibatkan beberapa perkara yang tidak diingini dan perlu diwaspadai oleh pelaku perkahwinan terutamanya wanita. Berikut adalah kemungkinan kerugian daripada perkahwinan sirri tidak berdaftar di institusi pendaftaran awam
Tiada ikatan yang sah dan kukuh antara suami isteri sehingga jika berlaku penipuan dan kezaliman boleh mengakibatkan kerugian material dan bukan material.
Wanita yang berkahwin dalam perkahwinan tidak berdaftar tidak boleh menyaman suami mereka untuk cerai kerana suami berhak untuk bercerai. Tanpa direkodkan dalam undang-undang, isteri tidak boleh menuntut cerai, lebih-lebih lagi jika suami menderhaka kepada isterinya, tidak mahu menceraikannya, dan hanya ingin menzaliminya. Amat malang jika berlaku kepada isteri yang mempunyai ciri-ciri isteri solehah.
Anak-anak yang kemudiannya lahir dari perkahwinan sirri tidak dapat jelas dan tidak direkodkan di institusi pendaftaran sivil.Ini boleh memudaratkan isteri dan anak-anak terutama berkaitan tanggungjawab suami jika suatu hari nanti mereka ditinggalkan atau suami meninggal dunia atau bercerai maka anak tersebut tidak berhak mendapat hak pewarisan yang sah.
Perkahwinan Sirri juga akan menyukarkan pengurusan pentadbiran negeri yang melibatkan keluarga, contohnya kad pengenalan, kad keluarga, lesen memandu dan sijil kelahiran. Kanak-kanak hasil daripada perkahwinan sirri akan mendapati sukar untuk menguruskan sijil kelahiran yang mungkin diperlukan untuk memasuki peringkat pendidikan atau untuk mendapatkan diploma sekolah.
Demikian penjelasan mengenai perkahwinan tidak berdaftar dalam Islam, hukum dan akibatnya. Jika anda seorang wanita, lebih baik timbang dahulu sebelum melakukan perkahwinan sirri kerana tanpa status perkahwinan dan pendaftaran, anda mungkin mengalami kerugian di masa hadapan. Sementara itu, Islam juga tidak menganjurkan perkahwinan sirri kerana perkahwinan sirri boleh membawa mudarat. Islam mengajar kita mencari jodoh dengan cara yang betul, contohnya dengan solat ta’aruf atau istikharah dan mempertimbangkan kriteria calon suami yang baik. Islam juga memberikan garis panduan cara memilih pasangan hidup yang sesuai.

Leave a Comment