Maksud Fasakh, Asas Hukum dan Sebab-sebab Fasakh


Fatwapedia.com – Berasal daripada bahasa Arab, fasakh bermaksud pemisahan, pembatalan, peninggalan, pemansuhan atau penamatan. Manakala Fasakh dari segi istilah ialah pembatalan perkahwinan.
Ini kerana terdapat sebab-sebab yang menyebabkan perkahwinan tidak dapat diteruskan kerana kecacatan atau penyakit yang berlaku selepas akad menyebabkan matlamat perkahwinan tidak tercapai.

Pemahaman dan Asas Hukum Fasakh 

Dalam bahasa, fasakh bermaksud pembatalan, pemisahan, penghapusan, penamatan, atau pemansuhan. Manakala dari segi istilah, fasakh ialah pembatalan perkahwinan kerana sebab-sebab yang tidak membolehkan perkahwinan itu diteruskan, atau kerana kecacatan atau keuzuran yang berlaku selepas akad dibuat dan mengakibatkan tujuan atau makna perkahwinan itu tidak menjadi. dicapai. (Lihat Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid X, halaman 3147). 
Fasakh diputuskan oleh hakim mahkamah berdasarkan hujahan suami, isteri, wakil mereka, atau pihak berkuasa yang matang, matang, dan munasabah, dengan catatan jika punca fasakh adalah kes yang memerlukan semakan dan pertimbangan hakim.

Manakala punca fasakh kerana tidak memenuhi syarat perkahwinan boleh diputuskan tanpa melalui keputusan hakim. Justeru, melalui meja mahkamah, isteri mempunyai hak yang sama dengan suami untuk membatalkan perkahwinan atas sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak.
Penentuan hak fasakh bagi suami isteri kerana cacat atau sakit antara lain berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Ibn ‘Umar bin Al-Khathab. Disebutkan, pada suatu ketika Rasulullah SAW mengahwini seorang wanita dari Bani Ghifar. Apabila wanita itu masuk ke dalam bilik, Rasulullah SAW melihat perutnya putih
فَقَالَ: اِلْبَسِي ثِيَابَكَ، وَالْحِقِي بِأَهْلِكَ وَقَالَ لِأَهْلِهَا: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ
Artinya, “Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ‘Kenakan pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu. Kemudian dia berkata kepada keluarganya, ‘Kamu menyembunyikan kekurangan kamu daripadaku!’ (HR Al-Baihaqi dan Abu Ya’la).
Sa’id bin Al-Musayyib meriwayatkan:
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ 
Maksudnya, “Apabila seorang lelaki berkahwin dengan wanita, dan lelaki itu mengalami gangguan jiwa atau mempunyai penyakit berbahaya, maka wanita itu diberi pilihan (khiyar). Jika dia mahu, dia boleh meneruskan perkahwinan itu. Jika tidak, dia boleh bercerai,” (HR Malik). 
Dalam sebuah riwayat, ‘Umar bin Al-Khathab pernah mengulas tentang lelaki yang mati pucuk:
يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ 
Maksudnya, “Dia harus digantung selama satu tahun. Iaitu, jika dia mencapai tempo itu. Jika tidak, maka pisahkan antara keduanya. Namun isteri berhak mendapat mas kahwin dan berstatus talak bain.” 
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disebutkan dalam Atsar Abu Yusuf. Cuma dalam riwayat Sa’id bin Mansur menambahkan, Dia telah digantung kerja sejak dia dikemukakan kepada pihak berkuasa.” 

Sebab-sebab Menghalalkan Fasakh

Berdasarkan beberapa hadis di atas, para ulama menyimpulkan bahawa pasangan yang menghidap judzam (kusta), barash (balak), junun (gangguan jiwa), atau penyakit lain yang menular dan tergolong berbahaya, telah hak untuk memohon fasakh. 
Begitu juga suami yang mempunyai kecacatan jubb (potong kemaluan) atau ‘unnah (lemah kemaluan); atau isteri yang cacat rataq (kemaluan perempuan ditutupi daging), qaran (kemaluan perempuan ditutupi tulang). Sehubungan itu, Syeikh Mushthafa Al-Khin memperincikan jenis-jenis kecacatan atau penyakit yang membolehkan fasakh berlaku.
Menurutnya, secara umumnya terdapat dua jenis kecacatan atau penyakit yang membolehkan fasakh: (1) kecacatan atau penyakit yang menghalang hubungan seksual, seperti jubb atau ‘unnah bagi suami dan qaran atau rataq bagi isteri; (2) cacat atau penyakit yang tidak menghalang hubungan seksual, tetapi berbahaya, seperti judzam, barash, atau gangguan jiwa, walaupun kadang-kadang ia sembuh. 
Kusta biasanya dicirikan dengan kemerahan pada anggota badan dan kemudian menjadi hitam, kemudian melepuh dan terputus. Sementara itu, penyakit barash atau balak dicirikan oleh bintik-bintik putih atau tompokan yang menyerang kulit, menghilangkan kemerahan. Manakala jika dilihat dari penghidapnya, kecacatan atau penyakit yang membolehkan fasakh terbahagi kepada tiga: 
(1) kecacatan atau penyakit yang mungkin dialami oleh suami isteri, seperti penyakit jadzam, barash, dan gangguan jiwa; 
(2) kecacatan atau penyakit yang hanya dialami oleh isteri iaitu rataq dan qaran; 
(3) kecacatan atau penyakit yang hanya dialami oleh suami iaitu jubb dan ‘unnah. (Lihat Musthafa Al-Khin, Al-Fiqhul Manhaji, jilid IV, halaman 114)
Dikecualikan daripada kecacatan atau penyakit di atas adalah sakit ringan seperti istihadhah, bau mulut, hidung busuk, ketiak berbau, penyakit bernanah, penyempitan bukaan kemaluan, dan sebagainya. 
Kesemua penyakit di atas tidak mendapat hak waris bagi suami atau isteri. Ini telah dinyatakan oleh Syeikh Zainuddin Al-Malaibari dalam Fathul Mu’in. (Lihat Fathul Mu’in, halaman 106). Itulah jenis dan kriteria penyakit yang membolehkan fasakh atau pembatalan perkahwinan suami isteri. Wallahu a’lam.

Leave a Comment