Cara Menghadapi Isteri Selingkuh Menurut Islam


Fatwapedia.com – Dewasa ini sering didengar mengenai istilah pelakor. Istilah ini merujuk kepada wanita yang suka mengambil suami orang. Dan yang paling banyak berlaku adalah peristiwa seorang isteri yang sah yang menyerang para pelakor.
Dan sabab ini, banyak isi rumah menjadi retak dan musnah. Walau bukan semua, ada juga tujuan untuk menjaga rumah tangga dan saling memaafkan. Tetapi bagaimana jika isteri mempunyai hubungan sulit? Bagaimana untuk berurusan dengan isteri yang suka berselingkuh menurut Islam.
Ustadz Ami Nur Baits, menjawab:
Pertama, jika isteri terpana dan sangat menyesali tindakannya, dia bahkan berusaha meminta maaf kepada suaminya, mengubah cara dia berpakaian dan bagaimana dia berpakaian. Dia menjadi wanita yang dekat dengan Tuhan, menutup aurat dan mengelakkan hubungan dengan lelaki yang bukan mahram.
Jadi, suami boleh membela isterinya dan tidak menceraikannya. Dengan dua syarat, iaitu: suami mesti bersedia untuk memaafkan isterinya dan tidak memunculkan masa lalunya, setelah dia memiliki teori dan bersedia untuk merahsiakan kes isterinya dan tidak memberitahu siapa pun.
Sikap ini akan menjadi medan penghargaan bagi suami, kerana ia merangkumi bentuk kesabaran. Dalil yang bergantung pada sikap sabar itu adalah fatwa Islam, nomor 162851:
“Pernyataan kami ‘suami boleh mengekalkan isterinya’ yang bermaksud bahawa itu bukan kewajiban. Suami boleh mempertimbangkan kesan baik dan buruk, untuk membuat pilihan, perceraian dijaga.”
Sekiranya dua syarat yang dinyatakan di atas tidak dapat dipenuhi, perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat dipilih. Ini biasanya berlaku pada beberapa suami yang tidak berdaya untuk menceraikan isteri mereka, tetapi sangat sukar baginya untuk memaafkan perselingkuhan yang dilakukan oleh isterinya. Sehingga apa yang berlaku, suami hanya boleh marah dan marah, bahkan menzalimi isterinya. Jadi, perceraian menjadi cara sehingga tidak ada maksiat baru dalam perkahwinan.
Kedua, jika isteri belum terjalin dan tidak menunjukkan penyesalan, bahkan pergaulannya masih bebas seperti sebelumnya, walaupun dia telah meminta maaf kepada suaminya. Ulama berbeza pendapat, sama ada suami wajib menceraikan isterinya, bolehkah dia mempertahankannya.
Pertama, pendapat majoriti ulama. Suami dapat membela isterinya. Yang percaya adalah Dr. Muhammad Ali Farkus.
“Seperti yang telah dipahami dalam peraturan shariat, perzinahan yang dilakukan oleh salah seorang suami dan isteri, adalah penyebab penegakan undang-undang rajam. Tetapi jika hukuman ini tidak dapat ditegakkan, kerana syarat untuknya tidak dipenuhi, ikatan perkahwinan tidak dibubarkan (dibubarkan) kerana perzinahan yang dilakukan oleh salah seorang dari mereka. Dan tidak wajib tidak disukai, sama ada kes perzinahan berlaku sebelum hubungan agensi atau selepas itu, menurut pendapat majoriti sarjana. ” (ferkous.com )
Pendapat kedua, suami tidak boleh membela isterinya dan mesti menceraikannya. Kerana ketika suami mempertahankan isterinya, dia dianggap tidak cemburu, dan diklasifikasikan sebagai suami yang dayuts. Sikap ini merangkumi dosa besar.
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘ anhuma, Rasulullah wallallahu ‘ alaihi wa sallam sengabda, “ Tiga orang yang tidak akan Allah melihat mereka pada hari kiamat: Orang-orang yang tidak taat kepada kedua ibu bapa, wanita tomboy, dan lelaki dayuts ” ( HR. Ahmad 5372, Nasai 2562, dan dishaherah Syuaib Al-Arnauth ).
Di Musnad Imam Ahmad ada penjelasan mengenai siapa Dayuts.
“Dayuts lelaki yang membenarkan perbuatan keji terhadap keluarga mereka.” (Musnad Ahmad No. 6113).
Shaykhul Islam pernah ditanya: ada seorang suami yang memasuki rumahnya, tiba-tiba dia menangkap isterinya dengan seorang lelaki yang bukan mahram. Apa yang harus suami lakukan?
Jawapan Shaykhul Islam adalah seperti berikut:
“Dalam hadis Nabi Allahallahu ‘ alaihi wa sallam, “Bahwa ketika menciptakan surga, Dia berkata: ‘ Untuk keagungan dan kebesaran saya, tidak ada yang dapat memasuki anda (surga), orang yang bongkahan, pembohong, dan orang gila. ” Dayuts adalah orang yang tidak cemburu. Dalam hawis sadis, Nabi Allah ‘ alaihi wa sallam sengabda, “ Sesungguhnya orang yang beriman mengklik cemburu, dan Allah juga cemburu. Tuhan yang cemburu adalah ketika ada seorang hamba yang melakukan apa yang Dia haram untuknya.”
Kami tidak mengesyorkan menjaga isteri atau suami yang berzina (menipu isteri atau suami yang curang). Sheikh Dr. Anis Thahir, seorang guru di Masjid Nabawi dan seorang sarjana pakar hadis, berkata, “ Saya ingin suami bersabar dengan kekurangan isterinya, kecuali dalam tiga cara:
  • Isteri mempunyai kepercayaan (syirik) yang rosak;
  • Tidak mahu solat;
  • Perzinaan (isteri curang)
Kemudian Syeikhul Islam meneruskan penjelasannya, “Dan Allah telah berfirman:
Lelaki yang berzina (lazimnya) tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina itu pula (lazimnya) tidak ingin berkahwin dengannya melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Dan perkahwinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman. (An Nuur: 3)
Oleh itu, pendapat yang kuat di antara pendapat ulama, bahawa seorang wanita yang berzina, tidak boleh berkahwin kecuali dia dalam bentuk. Begitu juga ketika seorang isteri berzina, tidak dibenarkan suaminya menyimpannya, selagi dia tidak mengganggu perzinahan, dan dia mesti menceraikannya. Sekiranya tidak, dia termasuk hari. ” (Majmu ’ Fatawa, 32/141).
Tetapi bagaimana jika seorang isteri menipu dirinya untuk mengandung anak dari hasil perselingkuhannya? Dan suami enggan menceraikannya?
Sekiranya anda keberatan untuk bercerai, anda mungkin akan mengekalkan isteri anda. Dan pastikan bahawa isteri anda telah berteori. Maka untuk status anak dalam rahim adalah anak anda, kerana anda adalah suaminya. Walaupun boleh – tidak menuduh – anak itu benar-benar hasil perzinahan dengan lelaki lain.
Dalilnya, dari A’isha radliallahu ‘ anha, dulu adalah Utbah bin Abi Waqqas, memerintahkan saudaranya Sa’d bin Abi Waqqas, bahawa anak budaknya Zam’ah adalah anak saya kemudian mengambilnya. Semasa penaklukan kota Mekah, Sa’d mengambil anak itu. Tiba-tiba Abd bin Zam ‘ah mengangkat suaranya, ‘ Dia adalah abang saya, anak hamba ayah saya. Dia dilahirkan ketika wanita itu menjadi hamba ayah saya. ’
Akhirnya mereka berdua berdebat di hadapan Nabi Allahallahu ‘ alaihi wa sallam. Sa’d berkata, ‘ Dia adalah anak saudara saya, lihatlah betapa miripnya saudara saya. Kemudian Abd bin Zam’ah membela, ‘ Dia adalah saudara saya, anak hamba ayah saya, ketika ibunya menjadi pasangan ayah saya. ’
Kemudian Nabi Allahu ‘ alaihi wa sallam memutuskan, ‘ Anak ini adalah milikmu, Abd bin Zam, ‘. ’ Kemudian Beliau sabda,
الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجْرُ
“Anak itu menjadi hak pemilik firasy, dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian.” (HR. Bukhari dan muslim)
Maksud Hadis :
Apabila seorang wanita berkahwin dengan lelaki atau hamba menjadi pasangan lelaki, wanita itu menjadi lelaki yang tidak senang. Selanjutnya lelaki ini dipanggil “ pemilik firays ”. Selagi wanita itu menjadi api lelaki, setiap anak yang dilahirkan oleh wanita itu adalah anaknya. Walaupun mungkin, ada anak-anak yang diciptakan dari hasil seorang isteri berselingkuh dengan lelaki lain.
Manakala lelaki yang curang itu hanya mendapat kerugian, yang bermaksud bahawa dia tidak mempunyai hak sedikit pun dengan anak itu sebagai perbuatan zina dengan isteri orang lain. (Muslim Syarh Shahih, An-Nawawi, 10: 37 )
Itulah tindakan yang boleh diambil oleh suami sekiranya dia mendapati isterinya berselingkuh.
Pada hakikatnya, wanita yang berzina tidak lebih baik daripada lelaki yang berzina. Lebih-lebih lagi, ketika berkahwin, dosa jauh lebih besar. 
Wallahu a’lam.

Leave a Comment