Borang Tuntutan Fasakh Malaysia

No comments

Borang Tuntutan Fasakh Malaysia


Fatwapedia.com – Fasakh ialah pembatalan perkahwinan antara suami dan isteri. Jika suami berhak menceraikan, isteri berhak menggugurkan fasakh untuk memutuskan ikatan perkahwinan.

Justeru, kedua-dua isteri dan suami mempunyai hak yang sama dalam usaha untuk memansuhkan atau membatalkan ikatan perkahwinan. Walaupun begitu, fasakh mungkin digugurkan kerana ada alasan yang dibenarkan menurut Islam.

Untuk lebih memahami apa itu fasakh, berikut adalah pengertian dan punca dalam fiqh perkahwinan Islam sepenuhnya.

Memetik buku Daily Kaffah Muslim Guide karya Muh. Hambali, dalam bahasa, fasakh bermaksud patah atau patah. Manakala dari segi istilah, fasakh ialah pembatalan perkahwinan berdasarkan dakwaan isteri dengan syarat dan sebab yang dibenarkan. Jadi, keputusan memutuskan tali perkahwinan datang daripada isteri.

Tidak seperti perceraian yang boleh dijatuhkan secara lisan, fasakh hanya boleh diputuskan oleh hakim mahkamah. Di samping itu, perceraian secara fasakh tidak boleh didamaikan, tetapi mesti mengikat kontrak baru.

Hukum fasakh dalam Islam adalah mubah, yang bermaksud tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Walau bagaimanapun, undang-undang ini secara umumnya disesuaikan semula dengan keadaan perkahwinan yang berkenaan.

Punca Fasakh

Dalam kes penceraian, suami boleh menggugurkan penceraian tanpa menyebut sebab-sebabnya. Ini berbeza dengan fasakh yang tidak boleh digugurkan tanpa sebab dan sebab yang dibenarkan dan diterima dalam syariat Islam.

Memetik Kitab Fiqh Wanita Lengkap dan Praktikal karangan Abdul Syukur al-Azizi, perkara-perkara yang boleh menyebabkan fasakh antaranya ialah:

1. Tiada yang Sama

Maksudnya, suami atau isteri yang terikat dalam perkahwinan tidak sama antara satu sama lain. Ukuran persamaan dapat dilihat dari mutu pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama, keturunan, status kemerdekaan, pendapatan, kekayaan, hingga ketiadaan aib.

Namun, perkara yang paling penting ialah tidak sama rata dalam hal agama. Perbezaan itu dikhuatiri boleh menyebabkan satu pasangan meninggalkan syariat Islam.

2. Ada Aib

Keaiban yang ada pada setiap pihak, baik suami maupun isteri, juga termasuk sebab-sebab yang memungkinkan fasakh. Contohnya, suami mempunyai penyakit yang menjijikkan, seperti gila, mati pucuk, kemaluan yang tidak normal, dan sebagainya.

3. Kurang pendapatan dari suami

Seorang isteri boleh memohon fasakh sekiranya suami tidak melunaskan mas kahwin mengikut apa yang telah dipersetujui. Fasakh juga dibolehkan jika suami mengabaikan kewajipannya dengan tidak memberi nafkah.

Allah berfirman dalam Al-Quran, “…mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka…” (QS. Al Baqarah: 187)

Ayat tersebut menyampaikan bahawa suami isteri hendaklah saling menjaga antara satu sama lain. Hak dan kewajipan masing-masing mesti ditunaikan. Begitu juga suami yang wajib memberi nafkah mengikut kemampuannya kepada isterinya

Dan alasan lain yang dibenarkan oleh agama.

Kata kunci: borang tuntutan fasakh kos tuntutan fasakh cara tuntut fasakh tuntutan fasakh cerai fasakh maksud fasakh fasakh maksud fasakh syarat fasakhb ayaran tuntutan fasakh

Borang Tuntutan Fasakh

Bagikan:

Tags

Leave a Comment